×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD (Head Office)

ประเภทธุรกิจ : การศึกษา

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

Topica Edtech Group
เป็นผู้นำด้านการศึกษาออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีสำนักงานหลายสาขา
อันได้แก่ ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์
เวียดนาม Topica Edtech Group
เริ่มจัดตั้งขึ้นโดย Bill Gates
ผู้ก่อตั้งและพัฒนาระบบ
Microsoft
มีจุดมุ่งหมายในการใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน
ที่เห็นว่า ภาษาอังกฤษ
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจและรวมไปถึงการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ
เราจึงได้มีการพัฒนาระบบการเรียนภาษาอังกฤษให้สามารถเรียนได้บนอินเตอร์เน็ต
หรือ ระบบ e-learning
เพื่อให้การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  • TOP English(Thailand) Co.,Ltd. / Human Resources
  • 11-07, Charter Square Building, 152 North Sathon Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500. ตำบลสีลม อำเภอเขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ
  • topica.asia/