×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Advisor (ที่ปรึกษาผู้เรียนออนไลน์)

TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD (Head Office)

Last Updated : 14.07.2560 | Viewers : 2,840

เงินเดือน

10,001 - 15,000

ปฎิบัติงานที่จังหวัด

ต่างประเทศ

เพศ

ชาย/หญิง

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ผู้พิการ

ไม่รับผู้พิการ

จำนวนที่เปิดรับ

4 อัตรา

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่ระบุ

อายุ

อายุไม่เกิน 30 ปี

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

รายละเอียดงาน

- ให้คำปรึกษาและติดตามการเข้าเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน และประสานงานร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนต่างชาติ อาทิเช่น อาจารย์ชาวอเมริกัน ออสเตรเลีย และยุโรป
- กระตุ้นและแนะแนวผู้เรียนในการเข้าเรียนและการใช้งานสื่อมัลติมีเดียในการเรียนกว่า 300 โปรแกรม ให้สอดคล้องตามเป้าหมายในการเรียนของลูกค้าในแต่ละท่าน และลดโอกาสการเกิดความล่าช้าในการเข้าห้องเรียนให้มากที่สุด
- มีส่วนร่วมในการค้นคว้า พัฒนาและวิจัยต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
- ติดตามผลการเรียน โดยการใช้หลักการ P.I.E.L.E. (Practice - Interactive - Exam - Lecture - Exam)
ซึ่งเป็นแนวทางในการสอนของ TOPICA ที่ใช้ในเอเชียตัะวันออกเฉียใต้ และสหรัฐอเมริกา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นแม้เริ่มต้นหลักสูตรการเรียนได้เพียง 3 เดือนแรก
- ช่วงเวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์
9.00-12.00น. และ 14.00-19.00น.
หากปฏิบัติงานในวันเสาร์คิดเป็นการทำงานล่วงเวลา บริษัทจ่ายค่าตอบแทน 200%
- มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลแผนก
- มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนโปรเจกต์ด้านวิจัยต่างๆ หรือโครงการ การพัฒนาการเรียนของผู้เรียนในไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามให้มีประสิทธิภาพ
- เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาทักษะและคุณภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริการให้กับทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน
- ปฏิบัติงานและรายงานผลการทำงานตรง ต่อหัวหน้าทีม และผู้จัดการแผนก
- "ดูแลและจัดการแผนการเรียนของนักเรียน ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ผ่านทางโปรแกรมการจัดการของบริษัท
"Manager Advisor"
- ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น Admission Consulting; Class Operation; Teacher Management, Tester, Quality Control และ Marketing

คุณสมบัติ

- เงินเดือน10,000-15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
- สัญชาติ ไทย. อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
- TOEIC : 600 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือ ปริญญาตรี
- หากมีประสบการณ์ด้านการบริการ หรือการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
"- รักการบริการ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีความอดทนอดกลั้น กระตือรือร้น และสามารถจัดสรรเวลาทำงานด้วยตนเองได้
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และชอบความท้าทาย รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันเสาร์ได้ (ในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน)
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถใช้ Microsoft word, Excel และ Powerpoint ได้

สวัสดิการ

โบนัสสำหรับผลงานในแต่ละเดือน
ค่าคอมมิสชั่น
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทางช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานบ้านไกล (ตามทะเบียนบ้าน)
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าOver time คูณ 2 *
ค่าอาหาร Overtime
โปรแกรมอบรมสำหรับพนักงานใหม่
ทริปเที่ยวประจำปี
ทริปเที่ยวภายในแผนก
กิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
ลาพักร้อน วันหยุดประจำปี
ชมรมฟุตบอลและกีฬาต่างๆประจำบริษัท
โอกาสในการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ปีละ 2 ครั้ง*
โอกาสในการปรับขึนตำแหน่งภายในเวลา 6 เดือน*
โอกาสในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ *บางตำแหน่ง
ค่าตั๋วเครื่องบิน*
ค่าวีซ่า*

งานทั้งหมด

  • TOP English(Thailand) Co.,Ltd. / Human Resources
  • 11-07, Charter Square Building, 152 North Sathon Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500. ตำบลสีลม อำเภอเขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ
  • topica.asia/

วิธีการสมัครงาน

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ Jobdidi.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง