×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

แม่ครัว (พร้อมเริ่มงานได้ทันที)

บริษัท เดอะ เรสท์ อัพ รีสอร์ท จำกัด (วาริน่า รีสอร์ท)

Last Updated : 24.06.2565 | Viewers : 433

เงินเดือน

10,001 - 15,000

ปฎิบัติงานที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ - สามร้อยยอด

เพศ

หญิง

ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้พิการ

ไม่รับผู้พิการ

จำนวนที่เปิดรับ

1 อัตรา

ประสบการณ์การทำงาน

1 ปีขึ้นไป

อายุ

อายุไม่เกิน 40 ปี

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

รายละเอียดงาน

1.เปิดครัว เตรียมอุปกรณ์-ภาชนะ, จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆ ในการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี ให้สดใหม่ และมีพร้อมใช้งาน
2.ปรุงอาหารที่ได้รับมอบหมายได้ตามมาตรฐานคุณภาพ และรสชาติของรีสอร์ท ตามที่บริษัทกำหนด
3.ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว รักษาสภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยในการทำงาน
4.ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด ลดการสูญเสีย หรือ รั่วไหล
5.ปฏิบัติตามหลักการทำงานอย่างปลอดภัยภายในครัว และการปรุงอาหารให้ถูกสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
6.ช่วยเหลือสมาชิกทีมงานครัว และทีมงานจัดเลี้ยง ในการจัดไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ การทำของตกแต่งจานอาหาร ไลน์อาหาร หรือโต๊ะอาหาร
7.ทำอาหารเช้า กลางวัน เย็น หรือมื้อดึก ตามใบงาน หรือคำสั่งของหัวหน้าครัว
8.ปิดครัว ทำความสะอาดครัวร่วมกันกับทีมงานครัว พร้อมช่วยเตรียมอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบสำหรับเช้าวันต่อไป
9.ช่วยเหลือหัวหน้าครัวเพื่อรักษามาตรฐานอย่างเคร่งครัด ในการเรื่องการถนอมอาหาร, เก็บรักษาวัตถุดิบ และอาหารต่างๆ อย่างถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
10.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

1. รักการทำอาหาร มีพื้นฐานอาหารไทย และพื้นฐานการตกแต่งจาน มีประสบการณ์ทำครัวร้านอาหาร หรือโรงแรม รีสอร์ท อย่างน้อย 1 ปี
2. รักความสะอาด และมีระเบียบวินัย ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมา หรือเป็นผู้ติดสุรา ไม่สูบบุหรี่ มีสุขภาพแข็งแรง
3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามหน้าที่
4. ขยัน อดทน ซื่อสัตยสุจริต มีใจรักงานบริการ มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปฎิบัติตามได้ ไม่เกี่ยงงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. จัดเก็บอาหารสด อาหารแห้ง และภาชนะต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสม และจัดเก็บถูกต้องเป็นระเบียบ
6. เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมเรียนรู้งาน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ได้
7. จัดเก็บ ล้าง ทำความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัว รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ ทำความสะอาดทั้งหมดภายในครัว ให้สะอาดเรียบร้อย
8. หากสามารถเข้างานช่วงเช้ามืด หรือ เลิกงานดึกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. ตรวจสต๊อคให้มีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อการให้บริการตลอดเวลา สินค้าในสต๊อกคงเหลือน้อยลง ให้หัวหน้างานทราบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- มี Service Charge
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 4 วัน / เดือน
- สวัสดิการ อาหารกลางวันพนักงาน
- ส่วนลดพนักงานตามโครงสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ ในการเข้าใช้บริการของรีสอร์ท
- ที่จอดยานพาหนะ
- ชุดพนักงาน
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
- เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงาน และครอบครัว
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
- การฝึกอบรม และพัฒนา
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
  • คุณอุ๊ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  • 248 หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • -
  • www.varinahresort.com/

วิธีการสมัครงาน

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ Jobdidi.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง