×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

ประชาสัมพันธ์ภายในออฟฟิศ (หาดใหญ่)

K.GNIGIN

Last Updated : 17.05.2565 | Viewers : 55

เงินเดือน

10,001 - 15,000

ปฎิบัติงานที่จังหวัด

สงขลา

เพศ

ชาย/หญิง

ระดับการศึกษา

ปวช

ผู้พิการ

ไม่รับผู้พิการ

จำนวนที่เปิดรับ

2 อัตรา

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่ระบุ

อายุ

อายุไม่เกิน 30 ปี

ประเภทการจ้างงาน

ไม่ระบุ

รายละเอียดงาน

รายได้เฉลี่ย 10,000 - 20,000
บาท/เดือน ** หมายเหตุ
รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**
หลักฐานที่ใช้
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน
1 รูป
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1
ฉบับ
**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.
วุฒิ
ปวช/ปวสหรือเทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา
(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
3. มีความรู้ด้าน
ITและเทคโนโลยีดิจิทัล
4.สามารถทำงานเป็นทีม
และวางแผนงานได้
5.กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบงาน

สวัสดิการ

-

ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • K.GINGIN / หลายตำแหน่ง
  • หาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • -

วิธีการสมัครงาน

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ Jobdidi.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง