×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

จนท.ประสานงาน(หาดใหญ่)

K.Thanisa

Last Updated : 23.05.2565 | Viewers : 33

เงินเดือน

10,001 - 15,000

ปฎิบัติงานที่จังหวัด

สงขลา

เพศ

ชาย/หญิง

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ผู้พิการ

ไม่รับผู้พิการ

จำนวนที่เปิดรับ

4 อัตรา

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่ระบุ

อายุ

อายุไม่เกิน 40 ปี

ประเภทการจ้างงาน

ไม่ระบุ

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประจำ Office

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20
ปี ขึ้นไป 2. วุฒิ ปวช/ปวส
หรือ
เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา
(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
3. มีความรู้ด้าน IT
และเทคโนโลยีดิจิทัล 4.
สามารถทำงานเป็นทีม
และวางแผนงานได้ 5.
กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบงาน
รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000
บาท/เดือน ** หมายเหตุ
รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**
หลักฐานที่ใช้ 1.
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2.
รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1
รูป 3.
สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1
ฉบับ
**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**
วิธีการสมัคร - ส่ง RESUME ทาง
E-mail : [email protected] -
กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ
https://docs.google.com/forms/d/1_DLoYtpaqygbh5v1XMn_FeYnuXuBeES-KXBqKoSRkUs/edit#question=1656099469&field=230606896
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(ฝ่ายบุคคล) คุณ ธนิสา 099-2679916
**สมัครพร้อมสัมภาษณ์
รู้ผลทันที**

สวัสดิการ

  • Thanisa / เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประชาสัมพันธ์
  • หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • -
  • -

วิธีการสมัครงาน

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ Jobdidi.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง