×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

NASRIN

ประเภทธุรกิจ : โฆษณา-ประชาสัมพันธ์

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา
(ประจำสาขาหาดใหญ่)
คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20
ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวช.ปวส
หรือเทียบเท่า และ
ป.ตรีทุกสาขา 3.
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและตรงต่อเวลา
4.
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5.
สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
6. รายได้เฉลี่ย 8,500-15,000 บาท /
เดือน หลักฐานในการสมัคร 1.
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2.
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3.
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 4.
รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1
รูป วิธีการสมัคร
สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล คุณ
นัสรีน tel 0807741854 หรือส่ง Resume
ล่วงหน้ามาที่ [email protected]
หรือส่งผ่านลิงค์
https://forms.gle/gVVtx4gRxURtZBAN8

  • NASRIN / ประชาสัมพันธ์
  • หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • -
  • -