×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

CHANANCHIDA

ประเภทธุรกิจ : โฆษณา-ประชาสัมพันธ์

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัทต้องการผู้ร่วมงาน
คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 20
ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ปวช / ปวส
หรือเทียบเท่า และ
ป.ตรีทุกสาขา
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและตรงต่อเวลา
รายได้เฉลี่ย 10,000-14,000
บาท/เดือน
หลักฐานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1
ฉบับ 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1
ฉบับ 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2
นิ้ว 1 รูป สนใจติดต่อ
ฝ่ายบุคคล คุณชณัญชิดา
โทร 0807741854 หรือส่ง Resume
ล่วงหน้ามาที่ [email protected]

  • ชณัญชิดา / งานการตลาด/ประสานงาน
  • หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • -
  • -