×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

K.Pimprapa

ประเภทธุรกิจ : โฆษณา-ประชาสัมพันธ์

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัทต้องการผู้ร่วมงาน
(สาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ
1.ชาย/หญิง อายุ20ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ปวช./ปวส.
หรือเทียบเท่า และป.ตรี
ทุกสาขา 3.ตรงต่อเวลา
4.มีความรับผิดชอบและขยัน
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี
7.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
(มีการสอนให้)
รายได้เฉลี่ย 9,000-13,000
บาท/เดือน
หลักฐานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน
1ฉบับ 3.สำเนาวุฒิการศึกษา
1ฉบับ 4.รูปถ่าย1-2นิ้ว 1รูป
สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล
คุณพิมประภา โทร:065-9024855
หรือส่งเรซูเม่
ล่วงหน้ามาได้ที่
[email protected]

  • พิมประภา / ผู้ช่วยประสานงาน
  • หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • -
  • -