×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

ไทยเทครับเบอร์คอปอร์เรชั่น

ประเภทธุรกิจ : เครื่องจักร/เครื่องกล

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ผลิตยางแท่ง STR20
ส่งออกต่างประเทศ

  • อัจฉรา สรเสณีย์ / วิศกร,เครื่องกลโรงงาน
  • 150 ม.13 ต.กำแพงเพชร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • -