×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท โกลเด้น แซนด์ไมน์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

กิจการขุดบ่อทราย
จำหน่ายทรายทุกชนิด

  • เจ้าหน้าที่สรรหา ว่าจ้าง / เจ้าหน้าที่สรรหา ว่าจ้าง
  • 153 อาคารเดอะเพนนินซูล่า พลาซ่า ห้องเลขที่ 409 ชั้น 4 ถนนราชดำริห์ ตำบลลุมพินี อำเภอเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • -