×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท บี พี เอส มิลคอม จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อุตสหกรรม/โรงงาน

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แปรรูป
ส่งออกทั้งใน
และต่างประเทศ
โดยสินค้าที่ผลิตอยู่ภายใต้แบรนด์
"PLATO"

  • บริษัท บี พี เอส มิลคอม จำกัด / ฝ่ายบุคคล
  • 136 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • -
  • -