×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

สิริจุฬาไตเทียม

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลีนิค

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ศูนย์บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ตามมาตรฐาน ตรต.

  • Hemo VicR / พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลไตเทียม
  • หน่วยไตเทียม อ.สมชาย ชั้น 15 โรงพยาบาลวิภาราม ถนนพัฒนาการ 51 ตำบลสวนหลวง อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • -