×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

เซน เน็ทเวิร์ก

ประเภทธุรกิจ : สุขภาพ/ความสวยงาม

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท เซน เน็ทเวิร์ก
จำกัด และบริษัทในเครือ
ต้องการขยายกิจการโดยดำเนินการธุรกิจห้างสรรพสินค้าออนไลน์ชั้นนำ
เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแก่ลูกค้ามีสินค้าหลากหลายชนิด
เชื่อถือได้

  • ตาล / ธุรการ
  • 55/297 ม.9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • -