×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.พี.พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ทำธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้ง
ออกแบบท่อทุกชนิดและผลิตสินค้าเกี่ยวกับผลิิตภัณฑ์สแตนเลสที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น ระบบท่อสแตนเลส
ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น
ท่อดับเพลิงในโีงงานอุตสาหกรรม

  • นันทศักดิ์ / ประธานกรรมการ
  • 8/2 ม.3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  • -
  • -