×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Weekend Tours and Cargo Service

ประเภทธุรกิจ : ท่องเที่ยว

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วีคเอนท์ ทัวร์ แอนด์
คาร์โก เซอร์วิส
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2526
ภายใต้การบริหารงานของ
คุณสมชาย ชมระกา
ประธานกรรมการบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการบริการท่องเที่ยวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
ปัจจุบันโดยเฉพาะเส้นทางประเทศจีน
วีคเอนท์ ทัวร์
เป็นผู้บุกเบิกและชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
วีคเอนท์ ทัวร์
แห่งการบริการ
มีโครงข่ายธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มั่นคง
รวมทั้งมีธุรกิจในเครืออีกมากมาย
ที่สามารถรองรับการบริการของลูกค้าที่จะเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา ทวีปอัฟริกา
และเส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก

  • คุณสุนีย์ / HR
  • 4326-4328 ถ.พระราม 4 ตำบลพระโขนง อำเภอเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • www.weekend-tours.co.th