×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

เนื่องจากทางบริษัทฯ
กำลัง จะขยาเพิ่ม
จึงต้องการบุคลากรและพนักงานเพิ่ม

  • ปิยะพร / เจ้าหน้าที่ บุคคล
  • 99/99ม.4ต.อ้อมน้อยอ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาคร ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • -