×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

กลุ่มบริษัท TCC Group
เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจจำนวน
6 กลุ่มธุรกิจ
ได้แก่กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มธุรกิจอุสาหกรรมและการค้า
กลุ่มธุรกิจประกัน
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
บริษัท แอสเสท เวิรด์
เอสเตท จำกัด
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดำเนินกิจการให้เช่าพื้นที่และบริหารพื้นที่ศูนย์การค้า
และตลาด เช่น เอเชียทีค
เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์ ,
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
พลาซ่า ,ศูนย์การค้า
เกตเวย์ เอกมัย ,
ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์
ออฟ สยาม สแควร์
,ตะวันนาไนท์บาซาร์
เป็นต้น

  • นลิศา / แผนกสรรหา
  • 1 EmpireTower 52FL, South Sathorn Road. Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 ตำบลยานนาวา อำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • www.tccland.com