×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
จำกัด (บสส.)
เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ
มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจหลัก
คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย
มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์ก

  • สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ / ผู้จัดการ
  • 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 ตำบลจอมพล อำเภอเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ
  • www.sam.or.th