×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการ/บริการลูกค้า/Call Center

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ให้บริการสอบเทียบและขายเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท
และได้รับการรับรองคุณภาพ
ISO/IEC 17025
มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น
ขยัน อดทนเข้าร่วมทำงาน

  • คุณพรรณี ยสสุนทร / ผู้จัดการแผนกบริหารงานทั่วไป
  • 2/10-11,55 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ ตำบลลาดพร้าว อำเภอเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ
  • www.cal-laboratory.com