×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท เอ็มเทค คูล เซอร์วิส จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท เอ็มเทค คูล
เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการ ขาย
และติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศทั่วไป
และในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(Air conditioners)
และเครื่องทำความเย็น
(Chillers)
ปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจ
มีความต้องการ
รับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้
ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
ลักษณะของงาน -
ซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(Air conditioners)
และเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่
(Chillers) ในโรงงานอุตสาหกรรม -
สรุปรายงานหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
-
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถขับรถยนต์ได้

  • มณีพรพรรณ / ธุรการ
  • 236 ม.10 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • -