×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อิเลคโทรนิค

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท แสงชัยมิเตอร์
จำกัด
เปิดดำเนินการมากว่า 50 ปี
เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด
ทดสอบและอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
มีบริการรับออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต
บริการรับซ่อม
สอบเทียบเครื่องมือวัด
นอกจากนั้นยังก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
SCMi
เพื่อให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ในทางเทคนิคแก่บุคลากรทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา

  • กังสดาล / HR
  • 888 ถนนพหลโยธิน ตำบลสามเสนใน อำเภอเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • www.sangchaimeter.com