×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Global Group

ประเภทธุรกิจ : การขนส่ง/โลจิสติกส์

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
จากประเทศมาเลเซีย

  • อาทิตย์ / ฝ่ายบุคคล
  • ลาดพร้าว 98/1 ตำบลสะพานสูง อำเภอเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • -