×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัทอิงอรเซ็นเตอร์

ประเภทธุรกิจ : โฆษณา-ประชาสัมพันธ์

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้านำเข้า
ขยายสาขา
เปิดรับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย

  • คุณอิงอร 0887908137 / ต้อนรับและประชาสัมพันธ์
  • หลังสนามกีฬากลาง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • -
  • -