×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-IT

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับโรงแรม
เช่น ระบบ Front Office, Point of Sale (POS), Back
Office, Android, iOS application
ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ
60 คน
สำนักงานตั้งอยู่อาคารเมืองไทยภัทร
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง

  • เบ็ญจวรรณ์ / QA (Software tester)
  • 252/118 ชั้น 23 Tower B อาคารเมืองไทยภัทร ถนนรัชดาภิเษก ตำบลห้วยขวาง อำเภอเขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • www.comancheinternational.com