×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Shoot UD

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาจัดหางาน

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท ShootADS จำกัด
ทำเกี่ยวกับการตลาด
ด้านเวชพรรณความสวยความงาม
ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่
3 กลุ่ม
ที่บริษัทของเราทำการตลาดให้
กลุ่มสุขภาพ ผิวพรรณ
และลดน้ำหนัก
ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดอยู่แล้ว

  • Benjaporn Lancom / ประสานงานทั่วไป
  • 85/12 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  • bit.ly/2k3JJwB