×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

SAC Shoot ADS Company (Shoot Thailand)

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาจัดหางาน

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ผลิต และจัดจำหน่าย
เวชภัณฑ์ความงาม
จัดจำหน่ายหน้าเคาเตอร์
ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
เช่น เครือเซเว่น
เครือเซนทรัล เป็นต้น
บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามหลักกฎหมาย
มายาวนานกว่า 10 ปี
สาขาทั่วประเทศ 40 สาขา

  • ก้อย / ฝ่ายบุคคล
  • 357/38-39 ถ.ดวงรัตน์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  • -