×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

HARU SYSTEM DEVELOPMENT(THAILAND) CO.,LTD.

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

เป็นบริษัทญี่ปุ่น 99%
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ
ผลิต ติดตั้ง
เครื่องจักรที่ทำงานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
เช่น เครื่องเชื่อมแขนกล
(Welding Robot) และผลิต ออกเเบบ
ประกอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน(Jig&Fixture)
ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมทั้งดูแล
ซ่อมแซมเครื่องจักร


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • พรรัตน์ เกาะกายสิทธิ์ / administrator
  • 47 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • -