×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท แสนสิริ จำกัด
(มหาชน)
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2527
โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี
2538 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 19,238
ล้านบาท
ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
เช่น
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริหารงานขาย บริหารอาคาร
บริการที่ปรึกษาการลงทุน
บริการตรวจสอบอาคาร
บริการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
ขณะนี้ทางบริษัทเปิดรับบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเป็นหนึ่งในครอบครัวแสนสิริ
เพื่อมอบบริการคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • พัชญ์ยศพร วีรดิษฐกิจ / ็HR
  • 475 ถนน ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตำบลถนนพญาไท อำเภอเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • career.sansiri.com