×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

มาบุญครอง

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ด่วน.!!! รับสมัครงาน *ข่าวดี
*บ.มาบุญครอง รับสมัคร
ประชาสัมพันธ์โครงการ๚
ที่อยู่ 99 หมู่ 2 ต.บางกระดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เยื้องกับ
เขตอุตสาหกรรมบางกระดี
สถานที่ สัมภาษณ์งาน
โรงแรม บางกอก กอล์ฟ แอน
สปา ในพืนที่ สนามกอล์ฟ
บางกอก มาบุญครอง
การปฏิบัติ
จะนัดสัมภาษณ์งาน
ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00
น.ให้มาก่อนเวลา
อย่างน้อย 30 นาที
หรือใครมาเร็วกว่านั้น
ให้รออยู่ที่ ครัว MBK
คิชเช่น แจ้ง รปภ.ว่า
มาสัมภาษณ์งาน กับ
อาจารย์ พล
จะมีเจ้าหน้าที่ โรงแรม
นำรถกอล์ฟมารับไปจุดสัมภาษณ์งานที่โรงแรม
บางกอก กอล์ฟ แอน สปา
(สัมภาษณ์เสร็จ
ทราบผลทันที) MBK. เนื่องจาก
บ.มาบุญครอง
กำลังก่อสร้าง
ห้างสรรพสินค้า(มาบุญครอง)
สาขา 2
ที่ย่านอุตสาหกรรมบางกระดี
จ.ปทุมธานี
จึงเปิดรับบุคลากรเพิ่ม
จำนวนมาก... บ. มาบุญครอง
ยินดีต้อนรับ.....
รถเมล์ที่ผ่าน สาย90 และ
สาย รังสิต บางกระดี
คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง 2.วุธ ม.6
/ ปวช. ขึ้นไป
3.มีความขยันอดทน?


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • นพพล บรรพต / ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
  • 99 หมู่ 2 ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี เยื้องกับ เขตอุตสาหกรรมบางกระดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • -
  • www.pantipmarket.com/items/14537105