×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Thara Patong Beach Resort & Spa

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

Compensation & Benefit
รายได้และสวัสดิการ Competitive
Salary & Guarantee Service Charge เงินเดือน
และค่าบริการการันตี Staff
Shuttle Bus รถรับ-ส่ง พนักงาน Duty Meals
อาหาร Subvention for family funeral
เงินช่วยเหลือกรณีพ่อ แม่
และบุตรเสียชีวิต Subvention for
employee funeral
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
Day off วันหยุดประจำสัปดาห์ /
Public Holiday วันหยุดประเพณี 15 วัน
/ Annual Leave
วันหยุดพักผ่อนประจำปี Group
Insurance ประกันชีวิตกลุ่ม Interested
candidates, please submit an application with complete resume together
with a recent photograph, stating present and expected salary to:


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • HR Office / HR Manager/Assistant
  • Thara Patong Beach Resort and Spa 170,170/1 Thaweewong Rd; Patong, Kathu , Phuket 83150 Tel: 076-340-135, Fax: 076-340-446 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • www.tharapatong.com