×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

มาบุญครอง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

มาบุญครอง20,000 บาท
หยุดเสาร์ อาทิตย์
ตำแหน่ง :
ประชาสัมพันธ์โครงการ
มาบุญครอง 2 ที่ตั้ง : 99 หมู่
2 ต.บางกระดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี เยื้องกับ
เขตอุตสาหกรรมบางกระดี
สถานที่สัมภาษณ์งาน
โรงแรมบางกอกกอล์ฟ แอนสปา
ต.บางกระดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี เนื่องจาก
บ.มาบุญครอง
กำลังก่อสร้าง
ห้างสรรพสินค้า(มาบุญครอง)
สาขา 2
ที่ย่านอุตสาหกรรมบางกระดี
จ.ปทุมธานี
จึงเปิดรับบุคลากรเพิ่ม
จำนวนมาก


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • ธีรายุทธ หล่อวงศ์ / ประชาสัมพันธ์โครงการ มาบุญครอง 2
  • 99 หมู่ 2 ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี เยื้องกับ เขตอุตสาหกรรมบางกระดี สถานที่สัมภาษณ์งาน โรงแรมบางกอกกอล์ฟ แอนสปา ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • -
  • -