×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

ศูนย์เมกไกวส์ เมืองทองธานี

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ศูนย์เมกไกวส์เมืองทองธานี
บริการล้างขัดเคลือบสีครบวงจร
บริการล้างรถ เคลือบสี
เคลือบแก้ว ขัดเบาะ
ซักฟอกพรม ฯลฯ

  • ธรรมลักษณ์ อินทรโยธา / เจ้าของกิจการ
  • 55/588 หมู่ที่ 9 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • -
  • -