×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Maxite Network Co.,Ltd

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท แมกซ์ไซท์
เนทเวิร์ค จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2542
ด้วยทุนจดทะเบียน 65
ล้านบาท โดยในช่วง 2
ปีแรกของการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ
ได้ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศ
(System Integration)
ทั้งนี้กลุ่มลูกค้ากว่า 70
เปอร์เซนต์ของบริษัท
เป็นหน่วยงานราชการ เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นต้น ต่อมาในปี 2544
บริษัทฯ
ได้มีแนวคิดในการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากการเป็น
SI
มาเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
เนื่องจากได้ไปศึกษาทิศทางการพัฒนาซอฟต์แวร์มาจากต่างประเทศ
และได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นซอฟต์แวร์ประเภทบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
หรือ (Business Process Management : BPM)
จะได้รับความนิยม
ทั้งยังจำเป็นต้องใช้ในองค์กรระดับกลางและองค์กรขนาดใหญ่อย่างแน่นอน
ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ
ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์
โปรแกรม XIQMA BPM ออกสู่ตลาด
ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมโครซอฟต์
(ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งได้รับการตอบรับจากองค์กรต่างๆ
มากมาย
และเป็นที่มาของกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกๆ
ของบริษัท
จนปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์
XIQMA มาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี
และเรายังคงพัฒนาต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพื่อประโยชน์แก่กลุ่มองค์กรที่ให้ความสนใจซอฟต์แวร์
XIQMA ในวันข้างหน้า


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • ปิยเนตร ขำชื่น / Programmer
  • 8/18 หมู่ 1 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ ตำบลหนองบอน อำเภอเขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพ
  • www.maxitenetwork.co.th