×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

MxStream Inter System(Thailand)Co.,Ltd

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ทำเกี่ยวกับเคเบิ้ล
สื่อโฆษณา
สื่อนิตยสาร(อาทิ Gossip, spicy,)
และสินค้าส่งออก


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • jigsaw [email protected] / Human Resource
  • สำนักงานใหญ่ Imperial World (ลาดพร้าว81) ตำบลลาดพร้าว อำเภอเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • www.jobdidi.com