×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Technology Innovation Solutions Co,. Ltd

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัทฯ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมด้วยพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้า
จึงมีความพร้อม
ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่การออกแบบและรับ
เหมาวางระบบเครือข่าย
โดยมุ่งเน้นทางด้านการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครือข่ายข้อมูล
และระบบรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร
ให้กับหน่วยงานราชการ
สถาบัน การศึกษา
กลุ่มโรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ตลอดจนกลุุ่มลูกค้าบ้านเรือนที่ต้องการความปลอดภัย
และ
สามารถเฝ้าติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านได้ตลอดเวลา
จึงทำให้มั่้นใจได้ว่าท่านได้รับการบริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจร (System
Integration)
อีกทั้งยังให้การบริการด้านบำรุงรักษาระบบ
(Maintenance Services)


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • ธานินทร์ อึ้งธรรมคุณ / MD
  • 98/1 หมู่2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • www.tisolutions.co.th