×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

ลองเดอเซ่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

สำนักงานใหญ่บริษัท
ลองเดอเซ่ จำกัด 169/98
อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • วรวิชญ์ มีคลัง / Bronze
  • 158 ม.1 ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • -
  • www.theone-system.com/woravitme