×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

- ผลิต จัดหา รวบรวม
วิเคราะห์
และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
- ให้บริการข้อมูล
และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • เสกสรร จตุรัส / วิศวกร
  • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอเขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • www.gistda.or.th/