×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรมโลก จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท
ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรมโลก
จำกัด เป็น
บริษัทที่ผลิตสื่อสร้างสรรค์
ให้เด็กเป็นคนเก่งและดี
โดยสื่อที่ผลิตจะออกมาในรูปแบบหนังสือ
เว็ปไซต์
รายการทางโทรทัศน์
ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กเก่งและเป็นเด็กดีไปพร้อมๆกัน
เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • มลฤดี จารุมณีโรจน์ / สรรหาบุคคลากร
  • 19/87 หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • -
  • -