×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัทเดอร์มา เอ็มดี

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท Dermamd
มีความประสงค์ที่จะรับพนักงาน
ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ :
เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานต่างประเทศ
ความรับผิดชอบหลัก:
ดูแลในการให้บริการลูกค้า
ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า
ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
ตรวจสอบ/บันทึก/จัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับงานบริการภายบริษัท
คุณสมบัติ: ? เพศ ชาย อายุ 22
ปีขึ้นไป ? วุฒิปวส.
/ปริญญาตรีด้านการจัดการ
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
? บุคลิกภาพดี
มีจิตใจรักการบริการ ?
หากมีประสบการณ์ทางด้านติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
?
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ ได้ ?
มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพอใช้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
? งานประจำ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.30 น. ***งานมั่นคง
มีเงินเดือนประจำ
โบนัสประจำปี ประสังคม
พักร้อน วันหยุดประจำปี
และสวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ***
ผู้ที่สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง
พร้อมหลักฐาน
หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัวพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ,
ประวัติการศึกษา,
สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบ้าน
และรูปถ่าย
มาตามที่อยู่ดังนี้


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • อนุพงศ์ กันวะนา / ติดต่อประสานงานในประเทศ - ต่างประเทศ
  • Dermamd co.,ltd 11 ซ.โรงเรียนราชประสงค์วิทยา ถนน ดินแดง 1 แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 Tel.02-1172191 ตำบลดินแดง อำเภอเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ
  • www.osmosis.co.th