×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

Traditional Thai-Style Luxury Beach Resort Derived from Thai words
meaning "natural" and "beauty", Santhiya resorts and spas are situated
in the most pristine tropical corners of Thailand. Santhiya's
eco-luxury beach resort properties are situated on Koh Phangan and Koh
Yao Yai, two island gems in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea
respectively, and sister islands of the two most popular island
destinations in Thailand, Koh Samui and Phuket. Our resorts are
designed in a traditional style, with steep-roofed pavilions,
stand-alone pool villas and alfresco 'sala' gazebos all constructed
from luxurious teak wood. Resort furnishings and furnitures are also
crafted from the same elegant hard wood.


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • Human Resource Department / Human Resource Department
  • เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี / เกาะยาวใหญ่ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
  • www.santhiya.com