×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล
แมเนจเมนท์ จำกัด
เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า
เทอร์มินอล 21 ภายใต้แนวคิด
Market Street แห่งแรกของไทย
บนถนนสุขุมวิท
ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
ในตำแหน่งต่อไปนี้


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • สวรส ยุกวนิช / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • 2,88 ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอเขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ
  • www.terminal21.co.th