×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

The Florence

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

รับสมัคร รับสมัคร
พนักงานขาย ชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 32 ปี
พนักงานประจำ โครงการ The
Florence ถ.เทศสัมพันธ์
(ปทุมสายใน) ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • BB / HR Manager
  • ถ.เทศสัมพันธ์ (ปทุมสายใน) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • -
  • -