×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท วันเพาเวอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท วันเพาเวอร์ จำกัด
ศูนย์บริการรักษาความปลอดภัยระดับสากล
บริการรักษความปลอดภัย
ตลอด 24 ชัวโมง
ให้กับบริษัท ห้างร้าน
สำนักงาน อาคารพักอาศัย
โรงงานอุตสาหกรรม
คลังสินค้า หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
มหาวิทยาลัย โรงเรียน
สถานที่สำคัญๆ


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • ประนอม คำจัตุรัส / ฝ่ายปฏิบัติการ
  • 99/12 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์ กม. 17 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  • -