×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ คอนซัลเทน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

Inter Study Consultant Co., Ltd. has been found in 2007 by those
having direct experience in oversea living and working experience in
foreign continued education guidance institutes over 10 years so
different types of needs and problems are well recognized and
understood. Inter Study Consultant Co., Ltd. provides a service on
continued education through critical educational information on
further study in England, USA, Australia, New Zealand, Canada and
China. The advisory information is proper for the consumers for
selection of institute, curriculum and country suitable to each
student, including application procedure, oversea housing, transport
at the airport and advice on visa process of each country. In
addition, the orientation program is arranged for the students before
their trip for oversea study. Thus the students will be well prepared
with primary information on oversea living by the experts with direct
living experience from such country. The students will be provided
with the assistance services when they are oversea through internet or
phone service to ensure the consumers that the company will fully
provide the services at all times. Inter Study Consultant Co., Ltd. is
located in the heart of Bangkok where it is convenient for the
consumers to contact for the services


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • ศศิวิมล / เจ้าหน้า Admin
  • เลขที่ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 7 ห้อง 7ดี ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตำบลลุมพินี อำเภอเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ
  • www.inter-study.com/