×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

แม่ปิงเจ้าพระยา จำกัด

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

ประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม
ในนาม The View


ไม่มีงานตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้

  • ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายบุคคล
  • 2525 ถ. เจริญกรุง (ถนนตก) ตำบลบางคอแหลม อำเภอเขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ
  • www.view-goodview.com